Hur man ska hantera grovsopor är ett stort problem inte bara för nybildade bostadsrättsföreningar utan även för andra hyresvärdar. Detta beror på att många inte vet vad som räknas som just grovsopor och att många hyresvärdar har tagit emot allt som ska kastas som inte är rent hushållsavfall. Det som ingår i det man kallar grovsopor är hushållsavfall som är för stora för att kasta i våra vanliga sopor.

Till grovsopor är räknas t ex kasserade husgeråd, möbler, skidor, pulkor, barnvagnar, cyklar, leksaker och mattor.

Saker som inte räknas till grovsopor är t ex bildelar, avfall efter ombyggnad eller renovering, tvättställ, toalettstolar, sten, jord, staket, farligt avfall och trädgårdsavfall. Förpackningar och tidningar gör inte heller det, det finns utsatta platser inom kommunen för att kasta dom. Se under länkarna till Upplands-Väsby kommuns hemsida under ”Länkar”i menyn. Där kan ni även hitta information om återvinning.

En sak som man kanske inte tänker på är att vi alla kan åka till Sörab och kasta vårt avfall. Vi har också ett ansvar att vi gör det av hänsyn till vår miljö.