Styrelsen

Styrelse:

Ordförande – Pirkko Andersson

Vice ordförande – Gordana Zdraukovic

Sekreterare – Joseph Farran

Kassör – Christian Fuentealba

Ledamot – Kristina Juthberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2021 Brunkebergsgården