Blanketter

Tänk på att vid ombyggnation/renovering i din lägenhet är det viktigt att du ansöker till styrelsen om detta. Det görs via nedanstående blankett som sedan lämnas till styrelsen på adressen: Kavallerigatan 3B.

* Bygglov, Ansökan ombyggnad bostadsrätt

* Hyra ut bostadsrätt i andrahand

* Hyra ut hyresrätt i andrahand

* Anmälan Autogiro

* Blankett uppsägning

 
 
© 2021 Brunkebergsgården